TALERKURSUS

 

Lær hvordan du bekæmper angst og nervøsitet for at tale i grupper

Kursus mod taleangst

Meld dig til: Talerkursus mod taleangst

Her får du et anderledes kommunikationskursus, der er tilrettelagt til dig som er nervøs eller angst for at tale i store forsamlinger eller mindre grupper.

Du kan få det bedre med at holde taler, oplæg, foredrag og fremlæggelser. Lær hvordan du bekæmper angst og nervøsitet på dette effektive talerkursus.

Nervøsitet for at tale i grupper og større forsamlinger er den hyppigste form for angst. Heldigvis kan du gøre noget ved det. På dette kursus får du indsigt, redskaber og træning til at overvinde angst for at tale i større og mindre grupper.

Det er et kommunikationskursus. Men det handler ikke kun om at blive bedre til at kommunikere. Den slags er der rigtigt mange skuespillere, journalister og retorikere, der udbyder.

Dette kursus handler først og fremmest om at lære at turde tage ordet i en forsamling – større eller mindre og blive mere komfortabel med det.

Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor jeg med mine lange erfaring som psykolog og underviser vejleder dig gennem et nøje tilrettelagt forløb med både teori og praktiske øvelser.

Siden 1998 har jeg hjulpet i hundredvis af mennesker med at overvinde taleangst på dette talerkursus.

Her er datoerne for de kommende talerkurser

Det kommende hold i efteråret 2024 afholdes følgende onsdage:

28. august, 4. og 18. september, 9. og 23. oktober,

kl. 17 – 20.30.

Tilmeldingsfrist er 1. august 2024

LEDIGE PLADSER

Det igangværende hold i 2024 afholdes på følgende onsdage:

3., 10. og 24. april, 8. og 22. maj 2024

kl. 17 – 20.30.

Tilmeldingsfrist var den 26. marts 2024

LEDIGE PLADSER

Sådan tilmelder du dig

Send en mail med følgende oplysninger til mtn@korttidsterapi.dk

  • Din alder
  • Dit erhverv eller studie
  • Din private adresse
  • Dit mobilnummer

Praktiske informationer om Talerkursus mod taleangst

Gruppestørrelse: Mindst 5 og maksimum 8 deltagere.
Kursusleder: Psykolog Monica Tafdrup Notkin
Pris: 5000 kr. Priserne er incl. bogen “Få mod til at tale” samt te, kaffe, frugt og en sandwich undervejs.
Sted: Lundegårdsvej 20, 2900 Hellerup.
Transport: 20 minutters gang fra Hellerup Station. Der er også bus-muligheder i nærheden: 14, 21, 150S, 172,184 og 185. Der er tidsubegrænset og gratis parkering meget tæt på huset.

Alle kan få det bedre

De mennesker, jeg indtil videre har haft på mine kurser, har alle gjort markante og målbare fremskridt. Jeg har systematisk indsamlet deltagernes vurderinger af deres angst i begyndelsen og ved afslutningen af et kursus ved hjælp af et såkaldt ORS-skema (Outcome Rating Scale) fra 0 til 10.

Angsten for at tale i forsamlinger bliver reduceret væsentligt i løbet af talerkurset. Og modet til at tage ordet vokser.

Samtidigt udtrykker deltagerne glæde og tilfredshed med kurserne.

Det er det bedste kursus, jeg har været på i forhold til den udvikling, jeg har gennemgået. Så stor tak, Monica!

Rigtig godt kursus. Håber virkelig, at andre får glæde af det. Jeg ville ønske, at jeg havde opdaget kurset meget før.

Det har været guld værd at øve de svære ting i denne trygge gruppe!

kursus i at bekæmpe taleangst

Sådan foregår kurset

Kurset består af en kombination af træning og teoretiske input. Det er “learning by doing” og ved konstruktiv feedback.

Du vil blive undervist i angstdæmpende teknikker, og du træner sammen med andre, der har samme problem som dig. I gruppen får du støtte og opbakning. Her kan du øve dig og få feedback afstemt efter dit behov.

Det er min erfaring, at angsten skrumper og selvtilliden vokser på disse hold. Stemningen på holdene plejer at være rigtig god, og jeg oplever, at deltagerne er enormt omsorgsfulde overfor hinanden, hvilket giver rigtig god grobund for, at deltagerne tør kaste sig ud i det, de tidligere har forsøgt at undgå.

Det lyder måske lidt selvmodsigende, at man skal sidde i en gruppe, når man nu netop er bange for at tale i en gruppe. Men idéen er, at man ved at blive udsat for det, man er bange for, i trygge rammer, i små kontrollerede doser og sammen med andre med samme problem, kan lægge en gevaldig dæmper på angsten.

Øvelse, angstdæmpende teknikker og positiv feedback gør mester. Efter få gange oplever de fleste markante fremskridt. Efter fem gange får mange blod på tanden og begynder ligefrem at synes, at det er spændende at gøre det, de før var bange for.

Et vældig godt kursus, som har hjulpet mig med at indse, at det, der foregår inde i ens krop, ikke er tydeligt for andre. Det har været en øjenåbner at se andre holde oplæg og bagefter høre, at de følte sig forfærdelig nervøse, når jeg ikke kunne se det.
Deltager

Undervisningens form

Teoretiske oplæg og praktiske øvelser

Gennemgang af relevant viden og teori om bl.a. angst og øvelser i angstdæmpende teknikker.

Oplevelsesorienteret undervisning

Træning i at holde korte oplæg sammen med op til syv andre deltagere, der har samme problem.

Video feedback

Selvom det kan være vanskeligt at tro på, at noget, der føles så voldsomt inden i, ikke kan ses uden på, så er det en kendsgerning, at den nervøsitet, der føles så voldsom inde i dig, som oftest er usynlig for andre. Du får syn for sagen. Dine oplæg optages på video. Og til de fleste deltageres store overraskelse oplever de, at de ser ret fornuftige ud på optagelserne.

Konstruktivt feedback i et positvt læringsmiljø

Undervejs vil du både skulle give og få konstruktiv feedback. Ikke som i folkeskolen, hvor der blev sat røde streger under fejl og røde bølgelinier ved dårligt formulerede sætninger, men med vægt på hvad, der faktisk fungerer godt. Og du får mulighed for at udveksle tanker, følelser og erfaringer med ligesindede.

Jeg synes, at det har været så udfordrende – men rigtig godt! Det er fedt bare at blive kastet ud i det første aften – og så dejligt at få positiv feedback. Det er rigtig godt at blive optaget på video, så man kan se, at det føles meget værre inden i, end man kan se uden på.
Deltager

Trækker på kognitiv terapi mod taleangst

Udover min universitetsuddannelse som psykolog har jeg taget nogle længerevarende certificerede efteruddannelser i gruppeterapi og kognitiv terapi.

I mit arbejde med mennesker, der lider af taleskræk, har jeg søgt inspiration fra både gruppeterapi og kognitiv terapi.

Kognitiv terapi er samtaleterapi, der sigter på at afhjælpe forskellige psykiske problemer og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre ved at ændre på vores tankemønstre.

Den kognitive terapiform har dokumenteret effekt på angst og andre lidelser.

Ofte kombineres kognitiv terapi med det, man kalder eksponering, hvor man i små og kontrollerede doser under trygge rammer lader sig udsætte for det, som man frygter.

Talerkurserne er ikke egentlig terapi, men man opnår en terapeutIsk effekt.

Det mest udbytterige ved gruppeforløbet har været at møde andre ligesindede og opdage hvor mange, der kæmper med taleangst, at få nogen gode indspark (teori) og værktøjer til at tackle angsten med og at få nogle dejlige succesoplevelser med i bagagen. Jeg synes, at det var været et fantastisk godt kursus. Det er tydeligt, at du har kørt det mange gange, for det er gennemtænkt og godt skruet sammen. Tusinde tak! 😀 – Deltager

Videofeedback er vigtigt for at overvinde angst

Det får du ud af Talerkursus mod taleangst

> En væsentlig reduktion af dit angstniveau

> Mere selvtillid og et højere selvværd

> Mod til at tale og holde oplæg ved møder, konferencer og selskaber

> Viden om og forståelse af relevante teorier og principper for bekæmpelse af angst for at ‘være på’

Træning i at bryde angstens onde cirkel

> Træning i angstdæmpende teknikker

> Forståelse af din ‘undgå-adfærd’ og dens uønskede bivirkninger

> Træning i at give og modtage konstruktiv efterkritik

Er du i tvivl?

Hvis du er i tvivl, om gruppen er noget for dig, kan du få en orienterende samtale. Den varer op til 30 minutter og koster 500 kroner.