§§§§§

COOKIES

Denne hjemmeside anvender ikke cookies og samler ikke oplysninger om dig. Derfor bliver du ikke bedt om at acceptere cookies.

 

PERSONOPLYSNINGER

Jeg gemmer persondata, hvis du henvender dig til mig på sms, telefon eller mail.

Som psykolog er jeg forpligtet til at føre journal. De nærmere bestemmelser fremgår af ‘Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser’ (BEK nr 567 af 19/05/2017)

Jeg overholder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR), som fastsætter mine forpligtigelser og dine rettigheder.

Denne hjemmeside er ejet af psykolog Monica Tafdrup Notkin
CVR-nummer: 30780299

E-mail: mtn@korttidsterapi.dk

Jeg er dataansvarlig og kan kontaktes på ovenstående mail.

TILMELDING OG BETALING FOR TALERKURSUS

Du modtager en faktura på den fulde pris for Talerkurset cirka seks uger før kursusstart. Rettidig indbetaling sikrer dig en plads på holdet og fungerer som bindende tilmelding. At tilmeldingen er bindende betyder, at du ikke har krav på tilbagetaling, hvis du ikke deltager i hele eller dele af kurset. Det gælder uanset årsag.

 

MULIGHEDER FOR TILSKUD TIL KURSUS

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til kurset.

 

RULLETEKSTER/KREDITERING

Denne hjemmeside er bygget af Arne Notkin med DIVI fra Elegant ThemesWordPress.

Logo er lavet med Adobe Express med et ikon fra Adobe.

Der er brugt billeder og ikoner fra bl.a. Unsplash og Pixabay.

Farver er valgt ved hjælp af Canvas farvehjul.

Siden er hostet hos Nordicway i Aarhus.