Taleangst kender ingen faggrænser

Mange spurgt, hvem der egentlig kommer på mine talerkurser for at få mod til at tale i en større eller mindre forsamling.

Frit efter hukommelsen har jeg nedskrevet hvilke jobs, de mennesker jeg har haft på mine kurser, bestrider.

Jeg har haft deltagere som arkitekten, biologen, børnehavepædagogen, designeren, ejendomsmægleren, erhvervskunderådgiveren, farmaceuten, forretningsudvikleren, forskeren, fotografen, frisøren, fuldmægtigen, indkøberen, ingeniøren, it-konsulenten, investeringsrådgiveren, journalisten, juristen, kokken, kommunikationsrådgiveren, kommunikationschefen, konsulenten, landmanden, logistikmedarbejderen, lægen, læreren, markedsanalytikeren, optikeren, pensionisten, projektlederen, psykologen, redaktøren, revisoren, skolelæreren, skolepædagogen, skorstensfejeren, smeden, socialrådgiveren, social- og sundhedsassistenten, socialpædagogen, speditøren, sygeplejersken, sælgeren, vuggestuepædagogen, økonomen og deres chefer. Og også studerende ved mange af ovennævnte fag.

Og så har jeg haft ledere, chefer og direktører fra private virksomheder og offentlige organisationer som ministerier, styrelser og kommunalforvaltninger.

Kort sagt: Alle! Problemer med at tale til større grupper kender ingen faggrænser.

Den yngste, jeg har haft på et hold var 22 år og den ældste var 77 år.

Det giver en skøn dynamik på holdene, og udviklingen er til at få øje på.

Af og til har jeg også deltagere, der ønsker hjælp til at tale i mere private sammenhænge. Jeg har for eksempel haft brudgomme, der gerne vil kunne holde talen til deres brud og forældre, der gerne vil kunne holde en tale til deres barns dåb eller konfirmation.

Meld dig til TALERKURSUS MOD TALEANGST og lær at bekæmpe angst og nervøsitet, når du skal holder taler og oplæg. Læs mere om det effektive kursus:

Bogen ‘FÅ MOD TIL AT TALE’ er den første og indtil videre eneste danske selvhjælpsbog mod taleskræk. Bogen rummer teori og praktiske øvelser: