Problemer

Her er nogle af de problemer, som jeg kan hjælpe dig med:

 • Angst
 • Taleangst, angst for at tale og/eller holde oplæg i en større eller mindre grupper. Præstationsproblemer.           Se talerkursus
 • Social angst og social fobi
 • Stress
 • Depression og tristhed
 • Ensomhed og tab af nærtstående pårørende i forbindelse med brud eller død
 • Lavt selvværd / ringe selvtillid
 • Problemer i parforholdet
 • Familiemæssige problemer, utroskab, skilsmisse og vanskelige relationer
 • Uenighed om samvær og forældremyndighed. 
 • Sorg og krise i forbindelse med voldsomme hændelser og dødsfald
 • Mennesker, der har fået en livstruende diagnose, og pårørende til en person med livstruende sygdom